KUNDELOGIN
Aktuel uge: uge 25

Dyrene på gården

Dyrene er grundlaget for opretholdelse af en optimal og sund dyrkningsjord til grønsagerne.

På vores gård har vi ca. 30 ammekøer med tilhørende kalve, kvier og tyreopdræt. Vi har ligeledes et mindre fårehold på ca. 40 moderfår med tilhørende lam. Alle dyr og jord drives økologisk.


Køerne

- er mest krydsninger af forskellige racer, - mest Aberdeen Angus og Limousine. Vores mål er at moderdyrene på lang sigt skal være et mix af racerne. Det er mellemstore og robuste dyr der har nemt ved at få kalve og giver godt med mælk til kalven. Tillige er de gode til at afgræsse naturarealer, da de har et godt bentøj og en god stor vom. Angus vokser ikke så hurtigt som andre mere intensive racer og derfor bruger vi gerne Limousine til at løbe køerne. På den måde får vi afkom med god tilvækst og slagtekvalitet. Køerne afgræsser i sommerhalvåret græsarealer i skove og på enge. Om vinteren går alle dyr hjemme i stalde på vores gård og fodres med 100% økologisk hjemmeavlet foder.

Får på græs 640 x 357

Fårene
- er en krydsning af racerne Gotlænder, Suffolk og Texel (Mest texel...). De ilæmmes så med en økoTexel og alt afkom bliver slagtet. Nye moderdyr indkøbes fra anden økobesætning. Moderfårene er gode græssere, har nemme læmninger og giver store lam med god slagtekvalitet. Fårene går mest herhjemme på gården i sommerhalvåret. Men en lille flok går også på Nordly.
Vædderne til fremavlen kommer mestendels fra Uffe Worms besætning på Svanholm. Uffe har en rigtig fin besætning som mere og mere er baseret på importerede dyr fra Wales og England (Dyr der egner sig til økologi).

Fodringen
Alle vores dyr fodres udelukkende med grovfoder. Dvs. græs, hø, wraphø og helsæd (korn der høstes med strået inden det er modent).
Vi bruger ingen korn eller kraftfoder til vores dyr, - udelukkende grovfoder. Det giver meget sunde dyr uden spiseforstyrelser og igen kød af meget fin kvalitet.
Høst af dyrenes foder klarer vi selv med vores egne høstmaskiner.

Handelsbetingelser | Levering | Kontakt os |   fødevarer kontrol link  facebook  Engros kontrolrapport